300dpi_SPOT_SI_Pozitiv

030/700-170

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

SPOT svetovanje

JV Slovenija

vsebine smo preselili na novo spletno stran: https://spotjvslo.si/

 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Uradne ure SPOT Svetovanje:

Ponedeljek, torek in petek: 

8.00 – 14.00

Sreda: 

8.00 – 17.00

Četrtek: ni uradnih ur

Zaželena je predhodna najava.

 

O sistemu SPOT

Konzorcijski partnerji Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o., RIC Bela krajina in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto smo uspeli na razpisu agencije SPIRIT za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.

 

V okviru SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki je nadomestila nekdanjo vstopno točko VEM in je ena od 12 regijskih točk v Sloveniji, bomo v naslednjih petih letih v naši regiji poleg pomoči pri registracijskih in drugih e-postopkih preko portala SPOT (doslej portal e-VEM) nudili tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialna podjetja in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti. Svetovanja ne bodo potekala le na sedežu SPOTa na Razvojnem centru v Novem mestu, pač pa tudi na terenu v zainteresiranih podjetjih (mobilna svetovanja) in na sedežih ostalih treh konzorcijskih partnerjev. Štirje svetovalci SPOTa bomo skrbeli tudi za animiranje lokalnega in regionalnega okolja, splošno promocijo podjetništva v regiji, za povezovanje vseh regionalnih akterjev za podpro poslovnim subjektom in za predstavitveni prostor – showroom regije na sedežu SPOT točke, kjer se bodo predstavljala regijska podjetja.

Točka SPOT Svetovanje je del nacionalnega sistema SPOT, Slovenska poslovna točka, ki predstavlja nov projekt brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte. Z njim želi država prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij ter k dvigu njihove konkurenčnosti na trgu. Pod okrilje Slovenske poslovne točke postopoma prehaja tudi dosedanji sistem VEM, tako točke VEM kot portal za podjetja in podjetnike e-VEM.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

www.eu-skladi.si

 

Sistem SPOT je vladni strateški projekt, ki ga izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Sistem SPOT sestavljajo štirje nivoji:

Portal

Portal spot.gov.si je uradna spletna stran sistema SPOT. Gre za dosedanji eVEM portal, ki je državni portal za podjetja in podjetnike. Namen portala je poslovnim subjektom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo. Portal zasleduje cilj združevanja storitev po načelu vse na enem mestu za poslovne subjekte.

SPOT Registracija

Drugi nivo sistema SPOT predstavljajo »registracijske« (fizične) točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za obstoječe točke VEM (v bodoče SPOT Registracija), kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke, ki jih omogoča portal spot.gov.si. 

SPOT Svetovanje

Tretji nivo sistema SPOT predstavljajo regijske točke SPOT svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih nudijo strokovno pomoč z različnih področij v obliki informiranja/svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in predstavitve globalnih trendov, regionalno povezovanje… Točke SPOT Svetovanje nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki je potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

SPOT Global

Četrti nivo je nacionalna točka SPOT – SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij namenjen predvsem podjetjem izvoznikom ter investitorjem.

has answers to all of your tax and financial questions. Our tax experts have years of consulting and auditing experience and will support you in all aspects of business management, from the everyday to the complex.

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website