030/700-170

SPOT svetovanje

JV Slovenija

Dogodki za mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike JV Slovenije

BREZPLAČNO usposabljanje: 

ABC PODJETNIŠTVA ZA ZAČETNIKE!

 

Kdaj: V torek, 3. 9. 2019 in 10. 9. 2019, od 10.00 do 14.15 ure (10 pedagoških ur)

Kje: V Start up sobi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto.

VSEBINA:

torek, 3. 9. 2019:

- Kako ovrednotiti poslovno idejo

- Tehnike generiranja idej/Brainstorming je zabaven

- Ovrednotenje ideje: Kupci ne kupujejo izdelkov, ampak rešitve svojih problemov

- Ovrednotenje ideje: Odnosi s kupci in distribucijski kanali

- Ovrednotenje ideje: Ključni partnerji in aktivnosti

- Samostojno delo 

torek, 10.9.2019:

- Finance in predstavitve

- Ovrednotenje ideje: Prihodki in stroški v podjetju

- Uf, te kalkulacije; dobiček in izguba

- Predstavitev poslovne ideje; Pitching

- Pitching

 

IZVAJALKA:

mag. Tina Kociper; podjetnica, svetovalka, članica ocenjevalnih komisij, avtorica in predavateljica

 Prijave so OBVEZNE - najkasneje do petka, 30.8.2019, na povezavi zgoraj!

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Darja Smiljić, tel. 040 197 264, e-pošta: darja.smiljic@rc-nm.si.

 

VABLJENI!

VEČ

BREZPLAČNO usposabljanje: 

POSLOVNA ANGLEŠČINA - v izvedbi Akademije INT d.o.o.

 

Kdaj: torek, 27. avgust, 3., 10. in 17.september 2019

od 9.00 do 12.00ure (4 x 4 pedagoške ure)

Kje: v splošni učilnici Ljudske univerze Kočevje; Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje

CILJ:

Pri konverzacijskem tečaju poslovne angleščine boste potencialni podjetniki in podjetniki napredovali pri poslovnih stikih ter nadgradili in izpopolnili znanje angleškega jezika.

Udeleženci usposabljanja boste skupaj z izkušenim in kompetentnim predavateljem osvojili dovolj znanja za samostojno in samozavestno komuniciranje v angleščini v poslovnem svetu. 

KRATKA VSEBINA: 

1. Sklop: Predstavitev sebe in osnove poslovne komunikacije (uvod)

2. Sklop: Veščine uspešne poslovne komunikacije (telefonski pogovor)

3. Sklop: Veščine uspešne poslovne komunikacije (elektronska pošta)

4. Sklop: Načrtovanje v poslovnem procesu

5. Sklop: Sestanki in pogajanja

6. Sklop: Javno nastopanje

 

Prijave so OBVEZNE - do zasedbe prostih mest oz. najkasneje do 18.8.2019, na povezavi zgoraj!

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Marija Martinčič Bauman, mail:

marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si in GSM: 041 759 762

 

VABLJENI!

VEČ

POVEZAVA na brezplačni - WEBINAR: 

PSIHOLOGIJA PRODAJE - v izvedbi Lisac & Lisac d.o.o.

Webinar bo za ogled dostopen do junija 2020!

Povezava se nahaja na aktivnem gumbu levo zgoraj. Dobrodošli!

 

vsi dogodki so brezplačni

BREZPLAČNO; WEBINAR: 

PSIHOLOGIJA PRODAJE - v izvedbi Lisac & Lisac d.o.o.

 

torek, 2. julij 2019 od 13.00 do 15.ure

V PODJETJU/ OD DOMA; 

Potrebujete: računalnik ali tablico ali pametni telefon, ter internetno povezavo!

VSEBINA

V vsakem podjetju je en prodajalec, ki proda več kot polovica vseh drugih skupaj. V vsaki panogi obstajajo podjetja in ljudje, ki zaslužijo in prodajo več. So na vrhu piramide. Pa ne zato, ker bi imeli boljši izdelek ali storitev, temveč predvsem zato, ker znajo prodajati! Ker razumejo psihologijo prodaje.  Na webinarju boste dobili zgoščene, aktualne in uporabne informacije o tem, kaj to pomeni. Posredujete nam lahko tudi svoja vprašanja, na katera bo tekom webinarja ali po njem odgovorjeno.

 

Prijave:

So OBVEZNE - najkasneje do petka, 28.6.2019  na aktivni gumb zgoraj! Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Marija M. Bauman, mail: marija.bauman@rckocevjeribnica.si in GSM: 041 759 762

VEČ

DELAVNICA: 

KO VAS OBIŠČE DELOVNI INŠPEKTOR ZA PODROČJE DELOVNIH RAZMERIJ

 

Kdaj: V sredo, 27.11. 2019 ob 16.00 uri 

Kje: v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice RIBNICA ( Vrvarska pot 3, Ribnica )

VSEBINA:

Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora.

Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku.

Najpogostejše kršitve delodajalcev.

Plačilo za delo.

Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela.

Pogodba o zaposlitvi:

Odgovori na vprašanja ter diskusija

IZVAJALKA: 

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.

 

Prijave so OBVEZNE - najkasneje do petka,  22.11.2019 preko aktivnega gumba zgoraj. Več informacij  na mail:  marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si oziroma na GSM:  041 759 762. Udeležba na delavnici je brezplačna!

VABLJENI!

VEČ

NOVO

Brezplačna DELAVNICA: 

OPTIMIZIRANJE  DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2019 – INVENTURA IN ZAKLJUČEVANJE POSLOVNEGA LETA

 

Kdaj: v torek 19. novembra 2019 , ob 13. uri

Kje:  predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM).

 

Cilj delavnice:  osvežiti pogled nad zaključevanjem poslovnega leta, se seznaniti z najpogostejšimi dilemami ter osvojiti praktične vidike opravil ob koncu poslovnega leta.

 

Predavateljica:  doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,  je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu.

 

PRIJAVA: do petka, 15.11.2019 preko aktivnega gumba zgoraj, več informacij  na mail:  breda.koncilja@ozs.si oziroma na GSM:  051 422 580. Zaradi omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna. 

Vljudno vabljeni!

 

 VEČ 

Brezplačna DELAVNICA: 

BRANDING IN ZGODBARJENJE V TURIZMU

 

Kdaj: v četrtek 24. oktobra 2019 , ob 11 uri

Kje: v Coworking prostoru Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, Ul.Heroja Stariha 19, Črnomelj

Vsebina delavnice 

- Kako ustvariti vsebino in komunikacijo turistične ponudbe, ki prepriča turista

- Kako prepoznati svoje edinstvene prednosti in jih zapakirati v izvirno promocijo

- Kako povečati prepoznavnost svoje ponudbe in širše destinacije

 

Izvajalec: Agencija za razvoj in trženje v turizmu Nea Culpa 

Delavnico bosta izvajali Neja Petek in Petra Goneli iz Agencije za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa, ki je vodilna specializirana agencija za razvoj in promocijo turističnih produktov in destinacijskih znamk v Sloveniji. 

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE: Število udeležencev je omejeno, zato se prijavite čim prej, oz. najkasneje do 22. 10. 2019. 

Prijave na :  Vita Jankovič, tel : 040 451 352,  e-pošta:  vita.jankovic@ric-belakrajina.si ali Peter Ambrožič, tel. 040 122 872,  e-pošta: peter.ambrozic@ric-belakrajina.si

 VEČ

Brezplačen DOGODEK: 

POSLOVNO SREČANJE Z ODPIRANJEM POSLOVNIH PRILOŽNOSTI

 

Kdaj: v petek, 27. septembra 2019

Kje: v družinskem podjetju L-TEK d.o.o. Šentjernej

 

PROGRAM:

 8:50 – 9:05                     Zbiranje udeležencev pred sedežem podjetja - Obrtna cesta 18, Šentjernej 

 9:05 – 10:00                   Predstavitev podjetja s poudarkom na rasti in razvoju od začetka do danes ter                                                 predstavitev ključnih mejnikov ter proizvodov / direktor in lastnik Radko Luzar     10:00 – 10:45                  Predstavitev razvoja in nabave oz. prodaje / vodja razvoja, vodja nabave,prodaje  

 10:45 – 12:00                  Predstavitev in ogled proizvodnje / vodja proizvodnje

 12:00 – 12:30                  Mreženje in odpiranje poslovnih priložnosti za udeležence

 12:30 – 14.15                  Nadaljnje mreženje udeležencev in pogostitev v zidanici s prenočišči Majzelj z                                                 ogledom turističnega objekta

O PODJETJU L-TEK:

L-Tek je podjetje v družinski lasti, ki ga je leta 1994 v Šentjerneju ustanovil Radko Luzar. Po zaslugi tehnoloških inovacij že od vsega začetka uživa ugled specializiranega podjetja, usmerjenega v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za raznovrstne panoge. 

 

Poslovno srečanje je namenjeno mikro, malim in srednjim podjetjem in podjetnikom ter fizičnim osebam - potencialnim podjetnikom iz regije JV Slovenija (Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniška subregija), Vabljena vsa podjetja iz branže 'proizvodnja elektronskih komponent' in ostale elektro branže.

 

Udeležba na srečanju je za vse udeležence brezplačna. Prevoz je lasten. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna.

Prijavite se najkasneje do 23.9.2019 na :

elektronsko pošto: darja.smiljic@rc-nm.si, tel: 040 197 264 ali na

elektronsko pošto: peter.ambrozic@ric-belakrajina.si, tel: 040 122 872

         

VEČ

BREZPLAČNO usposabljanje: 

KAKOVOST VAŠE KOMUNIKACIJE DOLOČA KAKOVOST VAŠEGA USPEHA V POSLU

 

Kdaj: V torek, 24. 9. 2019, in v četrtek, 26. 9. 2019, od 10.00 do 15.00 ure 

Kje: V Start up sobi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto.

PROGRAM:

 torek, 24. 9. 2019 – Razvoj osebnih veščin

- izpolnitev hitrega osebnostnega testa in spoznavanje SVOJE prirojene narave osebnosti

- podrobno spoznavanje osnovnih tipov osebnosti ljudi, s katerimi se srečujemo pri vsakodnevnem delu, v poslu in komunikaciji

- na katera vsa področja v življenju vpliva naš prirojeni tip osebnosti ter kako se to kaže v poslu in pri komunikaciji

kaj lahko in česa ne moremo pričakovati od sebi drugačnega tipa osebnosti človeka 

 četrtek, 26.9.2019 – Poslovna komunikacija, prodaja

- spoznavanje zakonitosti učinkovite osebne in pisne poslovne komunikacije

- ozaveščanje razlik pri komunikaciji z različnimi tipi osebnosti kupcev, poslovnih partnerjev,…

- zakaj so nekateri ljudje glede na naravo osebnosti bolj konfliktni in drugi manj in kako reševati konflikte 

- sodelovanje in komunikacija s »težavnimi« ljudmi

IZVAJALKA: 

Anja Žagar, podjetnica (Valentia d.o.o.), predavateljica  in coachinja

Število udeležencev na delavnici je omejeno na 16, zato pohitite s prijavami. Prijavite se do ponedeljka, 23. septembra 2019. Dodatne informacije: Darja Smiljić, tel. 040 197 264, e-pošta: darja.smiljic@rc-nm.si.

VABLJENI!

VEČ

DELAVNICA: 

KO VAS OBIŠČE DELOVNI INŠPEKTOR ZA PODROČJE DELOVNIH RAZMERIJ

 

Kdaj: Včetrtek, 19. 9. 2019 ob 13.00 uri 

Kje: v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM)

VSEBINA:

Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora.

Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku.

Najpogostejše kršitve delodajalcev.

Plačilo za delo.

Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela.

Pogodba o zaposlitvi:

Odgovori na vprašanja ter diskusija

IZVAJALKA: 

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.

 

 Prijave so OBVEZNE - najkasneje do torka, 17.9.2019 preko aktivnega gumba zgoraj. Več informacij  na mail:  breda.koncilja@ozs.si oziroma na GSM:  051 422 580. Udeležba na delavnici je brezplačna!

 

VABLJENI!

VEČ

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.