300dpi_SPOT_SI_Pozitiv

030/700-170

SPOT svetovanje

JV Slovenija

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

4.9.2020

NASA INTERNATIONAL SPACE APPS CHALLENGE 2020

 

Tudi letos Inkubator Sežana, tokrat tudi v okviru Svetovnega tedna vesolja OZN,  kot Local lead  organizirali NASA International Space Apps Challenge 2020.  Gre za največji 48-urni mednarodni razvojni tehnološki maraton – hekaton –  za inovativno, kreativno, predvsem pa sodelovalno reševanje globalnih izzivov na podlagi javno dostopnih podatkov vesoljske agencije NASA, ki bo množično in hkrati potekal v več kot 200 mestih po celem svetu.. Letos bo, zaradi epidemije COVID 19, potekal virtualno, in sicer  od 2.-4.10.2020.  

 

VEČ

4.9.2020

GOSTARTUP DELAVNICE ZNANJA

 

Primorski tehnološki park organizira dve brezplačni izobraževanji:  GoStartup šola je šesttedenski program, namenjen ustanoviteljem mladih podjetij, ki želijo izboljšati svoje poslovne rezultate

GoStartup Weekend pa je mednarodni intenzivni sklop delavnic, tekom katerega ambiciozni posamezniki spoznajo, kako iz ideje razviti produkt ali storitev po meri kupca.

VEČ

8.9.2020

Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi produkti

 

Datum: 17. september 2020

Kraj: Celjski sejem (Modra Dvorana)

VEČ

Section Title

Section Title

PRILOŽNOSTI

SPODBUDE

MENU

31.1.2020

Register INOVATIVNIH ZAGONSKIH PODJETIJ in register PODJETIJ Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO

 

Slovenski podjetniški sklad vodi dva registra, v katera se lahko vpišejo podjetja, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.

Oba registra podjetjem dajeta referenco in potrditev, da gre za določen status podjetja, kar jim lahko koristi pri izkazovanju statusa na različnih ponudbah in razpisih. Prav tako je namen obeh registrov da se krepi vlogo Slovenije kot dežele z določenim statusom podjetij in daje sporočilo odločevalcem, naj tovrstnim podjetjem posvečajo še več pozornosti.

 

VEČ podrobnosti in kontakti

Januar 2020

Certifikat: Družbeno odgovoren delodajalec (zajema vse zaposlene)

Gospodarske in negospodarske organizacije lahko od januarja 2020 pridobite certifikat družbeno odgovoren delodajalec.

Cilj evropsko podprtega projekta je spodbuditi delodajalce, da bi uvedli ukrepe za boljše delovne pogoje med drugim glede usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, medgeneracijskega sodelovanja in varstva pri delu.

 

VEČ podrobnosti

3.1.2020

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020

 

Slovenska turistična organizacija (STO) je 13. decembra 2019 objavila prvi javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem. Na voljo je skupno 800.000 evrov, predvidoma pa bodo podprli 40 projektov.

 

Na razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj dve leti, imajo vsaj dve zaposleni osebi in poslujejo z dobičkom. Posamezno podjetje lahko prejme od 20.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja znaša do 60 odstotkov upravičenih stroškov.

 

Roka za oddajo vlog sta 21. januar in 23. marec 2020.

 

VEČ podrobnosti

3.1.2020

Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Slovenski Podjetniški Sklad je v Ur. l. RS, št. 80/2019 z dne 27.12.2019 objavil nov javni poziv: P7R 2019.

 

Namen: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. 

 

Cilji:

 - ohranitev delovnih mest,

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije

 

Viri financiranja:

 1. Sredstva za problemska območja z visoko brezposelnostjo v višini 4.540.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

2. Sredstva za obmejna problemska območja v višini 8.456.628,95 EUR prav tako zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

VEČ o pogojih, višini financiranja in povezave do dodatnih informacij

10.2.2020

Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu IBEX, 29. september - 1. oktober 2020, Tampa, Florida, ZDA

 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu IBEX, ki bo potekal od 29. septembra do 1. oktobra 2020 v Tampi, Florida, ZDA. Sejem IBEX za podjetja, ki želijo vstopiti na trg rekreativne navtične industrije v ZDA, predstavlja enega osrednjih dogodkov na tem področju, ki se jih je vredno udeležiti.

 

Sejem IBEX ponuja odlično priložnost za promocijo in predstavitev novih izdelkov in tehnologij, vstop v sistem dobaviteljev OEM za navtično industrijo, krepitev in vzposatvitev novih poslovnih stikov ter opazovanje novih trendov v navtični idustriji.

 

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 6. marec 2020.

 

VEČ podrobnosti in kontakti

10.2.2020

Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu ELECTRONICA, 10. - 13. november 2020, München, Nemčija

 

Sejem ELECTRONICA je namenjen predstavitvi izdelkov in komponent področja elektronike in elektrotehnike. Produktne skupine izdelkov so polprevodniške komponente in vezja (PCB), mikro in nanosistemi (MEMS), sistemska oprema, elektromehanske komponente, ED/EDA oprema, periferna oprema, pasivne komponente, senzorji, vgnezdemi sistemi, oprema za meritve in napajanje, hibridne komponente.

 

Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Skupinska stojnica bo konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve, ki ga izberejo podjetja.

 

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 6. marec 2020.

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

 

VEČ podrobnosti 

10.2.2020

Vabilo k udeležbi v mednarodnem izobraževalnem programu VODENJE IZVOZNEGA POSLOVANJA - International Trade Management (ITM) 2020

 

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Udeleženci programa ITM pridobijo:

- izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,

prodajno predstavitev,

- praktično znanje iz ključnih področij mednarodnega poslovanja,

- informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,

- večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,

- možnosti za strokovno rast,     -

- nova poslovna poznanstva,       

- mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci..

Prijavo pošljite najkasneje do torka, 25. februarja 2020, na naslov: 
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
»Prijava na izobraževalni program ITM«.

 

Dodatne informacije: Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, tel: 01 5891 872, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si 

 

VEČ podrobnosti 

17.2.2020

P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

 

Namen in cilj Javnega poziva je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

 

Predmet javnega poziva j je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih. Podpirajo se zagon podjetja, izvedba vlaganj in zaposlitev, vpeljava (razvoj) storitve oziroma produkta, komercializacija končnega produkta ter začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov na opredeljenih trgih..

 

Pogoji za  kandidaturo so navedeni v pozivni dokumentaciji (povezava spodaj)

 

Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2020.

 

VEČ

21.2.2020

Zbiranje predprijav za izhodne gospodarske delegacije LESARJEV v letu 2020

 

Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS skupaj z Lesarskim grozdom in podpori Javne agencije SPIRIT Slovenija ter Direktorata za lesarstvo pri MGRT, tudi v letu 2020 načrtujemo izvedbo več izhodnih gospodarskih delegacij (IGD) na tujih trgih..

 

Preliminarni program izhodnih gospodarskih delegacij v letu 2020 obsega:

22. - 23. april 2020, IGD Milano, Italija, pohištvo. Sejem Salone del Mobile, organizirana poslovna srečanja (prijave zaključene).

7. - 12. junij 2020, IGD Chicago, ZDA, pohištvo. Sejem NeoCon Chicago, organizirana poslovna srečanja.

september - oktober 2020, IGD Bavarska, stavbno pohištvo, lesena gradnja, pohištvo. Ciljna poslovna srečanja.

november - december 2020, IGD EXPO Dubaj, UAE, generalno. Svetovna razstava EXPO Dubaj, poslovna srečanja.

november - december 2020, IGD Indija, generalno. Sejem ACE Series, poslovna srečanja (možnost povezave z D.)

VEČ podrobnosti 

21.2.2020

Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)

 

Namen in cilj Javnega poziva je  razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

 

Predmet javnega poziva  je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

 

Pogoji za  kandidaturo:  na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu).

Rok za predložitev vlog je 20.4. 2020.

 

VEČ

28.2.2020

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020

 

Namen in cilj Javnega poziva je  nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

 

Predmet javnega poziva  je izbor najboljših 35 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.

 

Pogoji za  kandidaturo:  Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga organizirajo SPOT točke (glej pod DOGODKI!) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 35 najbolje ocenjenih.

 

Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure.

 

VEČ

9.4.2020

ZDA - nujna depeša - Povabilo Rapid Reaction Technology Office za sodelovanje SLO podjetij z novimi tehnologijami 

 

Veleposlaništvo RS v Washingtonu to povabilo namenja slovenskim podjetjem, ki razvijajo nove napredne tehnologije, podjetja z visoko inovativnimi tehnologijami, ki imajo možnost da zagotovijo nove, revolucionarne zmogljivosti, ki bi pomenile prednost pred nasprotniki in zapolnitve vrzeli v potrebah kritičnih misij do leta 2028.
Področja, ki jih zanimajo: AI, machine learing, avtonomne rešitve, biotehnologija, kibernetske tehnologije, usmerjena energija, v celoti povezana komanda, komunikacije in kontrola, hipersonika, mikroelektronika, kvantumske tehnologije, vesolje, 5G... 

Rok za prijavo podjetij: 30.4.2020 do 17.00 EDT

Prijava na naslov: osd.pentagon.ousd-atl.mbx.rrto-innovation@mail.mil

 

VEČ 

14.4.2020

ZRSZ: Javno povabilo delodajalcem - »Zaposli.me 2020«

 

Namen in cilj Javnega poziva je  spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Subvencioniranje zaposlitev bo brezposelnim osebam iz ciljne skupine omogočilo izboljšanje dostopa do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter pomembno prispevalo k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni vključenosti ter enakim možnostim na trgu dela, pomembno pa bo vplivalo tudi na zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine ter za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si bodo tako zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

 

Rok: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020, od 14.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo znotraj koledarskega leta ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 15. 11. 2020 do 23.59 ure.

Dodatne informacije: 080 20 55 ali e-aslovu: center@ess.gov.si;

 

VEČ

21.4.2020

Objavljen je seznam SKUPINSKIH PREDSTAVITEV slovenskega gospodarstva na MEDNARODNIH SEJMIH v tujini v letu 2021

 

V letu 2021 bo SPIRIT Slovenija, javna agencija organizirala skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na osmih mednarodnih sejmih v tujini, od tega na dveh mednarodnih sejmih s področja lesnopredelovalne industrije. Seznam sejmov se bo še dopolnjeval.
V okviru skupinskih predstavitev na mednarodnih sejmih SPIRIT Slovenija krije stroške neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog. Poleg tega se s sejmišči dogovarja za najboljšo možno lokacijo razstavnega prostora, poskrbi za najem tehničnih priključkov in vpis razstavljavcev v katalog in podjetjem svetuje, kako se na sejemsko predstavitev kar najbolje pripraviti. Podjetja krijejo stroške postavitve stojnice, službenih poti zaposlenih in prisotnosti osebja na stojnici.

 

VEČ 

8.6.2020

SEEMEET SLOVENIA 2020 – Edinstvena priložnost za iskanje novih poslovnih partnerstev

 

Mednarodni B2B dogodek SEEMEET SLOVENIA odpira svoja vrata 21. in 22. oktobra 2020 v Mariboru, kjer bodo podjetja zopet dobila edinstveno priložnost za širitev svojega posla preko posebej organiziranega poslovnega mreženja. Letos bo dogodek oplemeniten tudi s tematskimi predavanji, ki bodo poskrbela za nadgradnjo znanj aktualnih poslovnih trendov. Prijetno druženje ob večerji in glasbi pa bo tudi letos dalo dogodku piko na i, obljubljajo organizatorji.

 

VEČ 

19.6.2020

Začasno zaprtje javnih vavčerskih pozivov

 

Slovenski podjetniški sklad z dnem 19.6.2020 v Uradnem listu RS št. 89/2020 začasno zapira vse javne pozive, razen Vavčerja za prenos lastništva. Vsa predvidena sredstva, ki so bila razpoložljiva za letošnje leto, so porabljena. V primeru, da bo SPS nova sredstva uspel pridobiti še v letošnjem letu, bo javne pozive ponovno odprl in MSP-jem omogočili dostop do različnih poslovnih storitev v okviru vavčerskih spodbud malih vrednosti.

VEČ

10.6.2020

OBVESTILO glede vpisa v Katalog strokovnjakov Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIH Slovenije) - VAVČERJI

DIH Slovenije je skladno z dogovorom in pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) pripravil prenovljen Katalog strokovnjakov. Z dnem 10. 06. 2020 je tako izvajalcem ponovno omogočen vpis v katalog in sicer preko Nove registracijske platforme (velja za oba kataloga – tako za Katalog strokovnjakov kot tudi za Katalog usposabljanj)

VEČ

23.6.2020

Vabilo na  virtualno srečanje z italijanskimi agenti v okviru dogodka “ Forum Agenti Virtual 

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira srečanje z italijanskimi agenti v okviru virtualnega dogodka Forum Agenti, ki bo potekal 15. in 16. septembra 2020. Vsako prijavljeno podjetje bo imelo svojo virtualno stojnico, ki bo omogočala predstavitev posameznega podjetja (katalogi, kontakti, profil podjetja) ter linkom za sestanek.

Zadnji rok za prijavo je 18. julij 2020.

Več informacij o dogodku:
Tina Lukan, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5309-826, e-mail: tina.lukan@spiritslovenia.si

3.7.2020

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-brezstičnih) za zagotavitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19

VEČ

15.7.2020

Obvestilo potencialnim prijaviteljem na javne razpise in javne pozive Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo avni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

 

Seznam ukrepov ministrstva za pridobitev nepovratnih ter povratnih spodbud gospodarstvu, na katere je možna prijava (odprti javni razpisi, pozivi) in ukrepov, ki jih bo ministrstvo samo ali preko izvajalskih organizacij ministrstva objavilo v bližnji prihodnosti oz. do konca letošnjega leta.

VEČ

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website