300dpi_SPOT_SI_Pozitiv

030/700-170

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

SPOT svetovanje

JV Slovenija

MOJ SPLETNI PRIROČNIK
USTANOVITEV S.P., D.O.O.
DOGODKI

Brezplačne aktivnosti

INFORMIRANJE

o regionalnih podjetniških aktivnostih in o aktivnostih na področju spodbujanja podjetniških aktivnosti preko e-biltena Moj spletni priročnik in objava prispevkov na temo podjetništva v lokalnih in regionalnih medijih.

 

 

 

OSNOVNO SVETOVANJE

glede razvoja poslovne ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij. Poteka lahko telefonsko, preko e-pošte, na SPOT točki ali mobilno in se lahko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o.

 

 

 

ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA

preko mreženja subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva,…), izvajanja osebnih obiskov pri podjetnikih in spodbujanja podjetništva v regiji v sodelovanju z občinami in sorodnimi institucijami v sosednjih državah.

 

PODJETNIŠKA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

o različnih podjetniških temah, ki bodo organizirana v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki.

 

 

 

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI

znotraj Slovenije kot tudi čezmejno.

 

 

 

 

SOOBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

preko srečanja podpornega okolja v regiji, predstavitve produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji (showroom regije), usposabljanja in informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti.

 

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website